ثبت نام سمپوزیوم ورزشی

جهت ثبت‌نام با دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایید.

تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۳۸۴۵