لطفا جهت ثبت نام با دبیر خانه همایش با شماره ۰۲۱۸۸۲۰۳۸۴۵ تماس حاصل نمایید.