بایگانی ماهیانه: می 2018

نظارت کیفی مکمل‌های وارداتی حداقل یکبار در سال انجام شود

ادامه‌ی خواندن

افزایش قیمت مکمل‌های خارجی و تقلبی به دلیل بازگشت تحریم ها

ادامه‌ی خواندن

دستورالعمل‌های حوزه مکمل‌ها کمک کننده نیستند

ادامه‌ی خواندن

نظارت کیفی مکمل‌های وارداتی حداقل یکبار در سال انجام شود

ادامه‌ی خواندن

استقبال فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جمهوری اسلامی ایران از” سمپوزیوم یک روزه پایش سلامت مکمل‌های ورزشی”

ادامه‌ی خواندن

امتیاز بازآموزی ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

ادامه‌ی خواندن

دبیر علمی ششمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی در نشست خبری
توجه ویژه به دوپینگ و سومصرف مکمل‌ها در ششمین همایش مکمل

ادامه‌ی خواندن

دکتر مهناز خانوی در نشست خبری ششمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی ایران
نظارت سازمان غذا و دارو از تولید تا عرضه مکمل‌ها

ادامه‌ی خواندن

دکتر کبریایی ‌زاده در نشست خبری ششمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی ایران مکمل های ورزشی نابسامان ترین وضع مکمل را در کشور دارند

ادامه‌ی خواندن

امتیاز بازآموزی

جزییات امتیاز بازآموزی ویژه مخاطبان ششمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی اعلام شد:

j