بایگانی ماهیانه: نوامبر 2017

پوسترسمپوزیوم

P_B

در اولین نشست سیاست‌گذاری ششمین همایش مکمل‌های غذایی مشخص شد:رئیس انستیتو تغذیه ایران به عنوان دبیر علمی ششمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی

ادامه‌ی خواندن

عنوان ششمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی انتخاب شد:

ادامه‌ی خواندن