بایگانی ماهیانه: ژانویه 2016

محور اصلی چهارمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی اعلام شد

 با تصمیم اعضای شورای سیاست‌گذاری بررسی مکمل‌ها با رویکرد زنان، مادر و کودک به عنوان مضمون اصلی چهارمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی برگزار می‌شود. ادامه‌ی خواندن