بایگانی ماهیانه: جولای 2014

دانلود پاور پوینت های سخنرانی روز سوم همایش(۳۰خرداد۱۳۹۳)

دانلود پاورپوینت کارگاه دکتر حضوری

دانلود پاورپوینت کارگاه دکتر کشاورز

ثبت نام کنندگان بازآموزی دومین همایش مکمل های غذایی و رژیمی به سامانه آموزش مداوم مراجعه کنند

به منظور دریافت کارنامه بازآموزی همایش مکمل های غذایی

کاربران به سامانه آموزش مداوم مراجعه کنند

 

افرادی که به منظور دریافت نمره بازآموزی در دومین همایش مکمل های غذایی و دارویی حضور یافته بودند، برای دریافت کارنامه خود به سامانه آموزش مداوم مراجعه کنند.

موسسه رسایش بر اساس برنامه ریزی از پیش تعیین شده حضور و غیاب لازم شرکت کنندگان را انجام داده و به بخش آموزش مداوم ارسال کرده است. به همین دلیل شرایط حضور پزشکان، کارشناسان تغذیه، داروسازها و سایر افرادی که برای دریافت امتیاز بازآموزی در همایش ثبت نام کرده بودند، به طور کامل مشخص شده است و این افراد تا چند روز دیگر می توانند کارنامه خود را از طریق سایت همایش مکمل های غذایی و دارویی دریافت کنند.

دومین همایش مکمل های غذایی و رژیمی با نگاهی به تجویز و مصرف منطقی مکمل های ورزشی طی روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ خرداد امسال توسط موسسه رسایش با همکاری و حمایت سندیکای تولید کنندگان مکمل های غذایی و رژیمی ایران، اتحادیه وارد کنندگان مکمل های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی و انجمن متخصصین علوم دارویی ایران در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

گزارش تصویری دومین همایش مکمل های غذایی و رژیمی روز ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

_MG_5072 _MG_5101 _MG_5113 _MG_5118 _MG_5145 _MG_5160 _MG_5189 _MG_5197 _MG_5198 _MG_5200 _MG_5202 _MG_5209 _MG_5212 _MG_5220 _MG_5221 _MG_5222 _MG_5223 _MG_5231 _MG_5232 _MG_5238 _MG_5281 _MG_5282 _MG_5289 _MG_5301 _MG_5308 _MG_5316 _MG_5325 _MG_5327 _MG_5329 _MG_5351 _MG_5354 _MG_5362 _MG_5372 _MG_5375 _MG_5384 _MG_5386 _MG_5400 _MG_5403 _MG_5410 _MG_5416 _MG_5418 _MG_5438 _MG_5445 _MG_5463 _MG_5495 _MG_5496 _MG_5498 _MG_5500 _MG_5501 _MG_5502 _MG_5504 _MG_5507 _MG_5510 _MG_5512 _MG_5514 _MG_5515 _MG_5516 _MG_5517 _MG_5518 _MG_5519 _MG_5521 _MG_5524 _MG_5527 _MG_5530 _MG_5531 _MG_5534 _MG_5536 _MG_5538 _MG_5540 _MG_5542 _MG_5543 _MG_5545 _MG_5546 _MG_5547 _MG_5549 _MG_5550 _MG_5551 _MG_5553 _MG_5554 _MG_5556 _MG_5560 _MG_5563 _MG_5566 _MG_5570 _MG_5574 _MG_5576 _MG_5577 _MG_5580 _MG_5583 _MG_5587 _MG_5589 _MG_5590 _MG_5591 _MG_5594 _MG_5596 _MG_5599 _MG_5602 _MG_5604 _MG_5605 _MG_5608 _MG_5609 _MG_5614 _MG_5617 _MG_5620 _MG_5627 _MG_5635 _MG_5645 _MG_5650 _MG_5665 _MG_5677 _MG_5687

گزارش تصویری دومین همایش مکمل های غذایی و رژیمی روز ۲۹ خرداد۱۳۹۳

_MG_4183 _MG_4195 _MG_4204 _MG_4206 _MG_4207 _MG_4209 _MG_4213 _MG_4221 _MG_4242 _MG_4246 _MG_4250 - Copy _MG_4261 _MG_4270 _MG_4272 _MG_4274 _MG_4275 _MG_4276 _MG_4277 _MG_4282 _MG_4284 _MG_4285 _MG_4286 _MG_4288 _MG_4293 _MG_4296 _MG_4298 _MG_4299 _MG_4302 - Copy - Copy _MG_4315 _MG_4319 _MG_4321 _MG_4323 _MG_4325 _MG_4334 _MG_4343 _MG_4349 _MG_4368 _MG_4375 _MG_4380 _MG_4390 _MG_4408 _MG_4419 _MG_4440 _MG_4442 _MG_4451 _MG_4513 _MG_4520 _MG_4535 _MG_4538 _MG_4542 _MG_4543 _MG_4546 _MG_4551 _MG_4554 _MG_4560 _MG_4564 _MG_4567 _MG_4571 _MG_4574 _MG_4575 _MG_4577 _MG_4584 _MG_4593 _MG_4597 _MG_4607 _MG_4621 _MG_4632 _MG_4644 _MG_4647 _MG_4648 _MG_4650 _MG_4653 _MG_4660 _MG_4698 _MG_4708 _MG_4716 _MG_4720 _MG_4738 _MG_4739 _MG_4750 _MG_4772 _MG_4775 _MG_4796 _MG_4817 _MG_4828 _MG_4839 _MG_4845 _MG_4846 _MG_4848 _MG_4860 _MG_4862 _MG_4874 _MG_4887 _MG_4896 _MG_4899 _MG_4901 _MG_4904 _MG_4908 _MG_4909 _MG_4913 _MG_4921 _MG_4922 _MG_4926 _MG_4931 _MG_4932 _MG_4938 _MG_4939 _MG_4941 _MG_4943 _MG_4944 _MG_4946 _MG_4949 _MG_4951 _MG_4955 _MG_4956 _MG_4959 _MG_5019 _MG_5021 _MG_5053 Untitled_Panorama1

گزارش تصویری دومین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

_MG_3253 _MG_3273 _MG_3278 _MG_3301 _MG_3323 _MG_3382 _MG_3403 _MG_3416 _MG_3418 _MG_3431 _MG_3455 _MG_3459 _MG_3463 _MG_3467 _MG_3471 _MG_3477 _MG_3478 _MG_3489 _MG_3503 _MG_3506 _MG_3507 _MG_3518 _MG_3528 _MG_3538 _MG_3547 _MG_3558 _MG_3571 _MG_3575 _MG_3590 _MG_3595 _MG_3597 _MG_3602 _MG_3607 _MG_3609 _MG_3610 _MG_3626 _MG_3630 _MG_3638 _MG_3642 _MG_3648 _MG_3653 _MG_3660 _MG_3668 _MG_3671 _MG_3681 _MG_3683 _MG_3690 _MG_3694 _MG_3697 _MG_3707 _MG_3711 _MG_3735 _MG_3736 _MG_3738 _MG_3739 _MG_3741 _MG_3751 _MG_3753 _MG_3762 _MG_3774 _MG_3778 _MG_3787 _MG_3841 _MG_3844 _MG_3858 _MG_3877 _MG_3891 _MG_3894 _MG_3901 _MG_3910 _MG_3914 _MG_3922 _MG_3932 _MG_3939 _MG_3951 _MG_3960 _MG_3970 _MG_3984 _MG_3989 _MG_3997 _MG_4004 _MG_4007 _MG_4009 _MG_4025 Untitled_Panorama1 Untitled_Panorama2