بایگانی ماهیانه: مارس 2014

جشن پایان سال خانواده رسایش

IMG_8678 IMG_8681 IMG_8714 IMG_8720

دومین نشست شورای سیاستگذاری دومین همایش مکمل های غذایی و رژیمی هم اکنون در حال برگزاری است.

حاضرین در جلسه: جناب آقای دکتر عباس کبریایی زاده ، جناب آقای دکتر جعفر میرفخرایی، جناب آقای دکتر علی کشاورز ،جناب آقای دکتر محمد مهدی احمدی نیا و خانم لیلا چگینی

IMG_8271 IMG_8272 IMG_8275 IMG_8278 IMG_8279 IMG_8281 IMG_8282 IMG_8285 IMG_8287