کاهش ۵ درصدی میزان ارزبری با تولید داخل

 

 

دکتر محمدرضا شانه‌ساز؛ معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو:

کاهش ۵ درصدی میزان ارزبری با تولید داخل

دکتر شانه‌ساز در نشست برگزار شده در هشتمین همایش مکمل‌های رژیمی و غذایی گفت:
حمایت از تولید داخل در کشور به اقتصاد مقاومتی کمک می کند و ارزبری را ۵ درصد کاهش می دهد، همچنین باید در نظر داشت که با خودکفایی می توانیم به صادرات نیز بپردازیم و میزان درآمد در این حوزه را بهبود ببخشیم‌.

#ایمن_برگزار_میکنیم