واردات مکمل‌های ورزشی با کیفیت موجب ارتقای محصولات تولیدی داخل می‌شود


« متاسفانه برخی مکمل‌های مورد نیاز و ضروری ورزشکاران توسط شرکت های واردکننده مکمل یا شرکت‌های سازنده مکمل تامین نشده است. در نتیجه ورزشکاران مجبور هستند از مکمل های قاچاق این محصولات را تامین کنند.»

دکتر مصطفی موسوی در گفت و گو با ستاد خبری ششمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی بیان کرد: در قانون‌گذاری همواره باید توجه داشته باشیم که شرکت های وارد کننده مکمل از نیاز ورزشکاران اطلاع داشته باشند و بر اساس نیازمندی های موجود مکمل ها را وارد و تامین کنند. البته باید در بحث قیمت‌گذاری مکمل‌ها بسیار کارشناسانه عمل کنیم، زیرا در صورت بالا بودن قیمت مکمل های مورد تایید وزارت بهداشت، ورزشکاران به ناچار به سمت مکمل‌های قاچاق گرایش پیدا خواهند کرد.
وی افزود: بدون شک با واردات مکمل های با کیفیت از خارج کشور تولید کنندگان داخلی نیز مجبور خواهند بود برای رقابت با این مکمل های وارداتی با کیفیت محصولات خود را بالا ببرند. این شرایط رقابت باعث خواهد شد که شرکت‌های تولیدکننده داخلی همواره با نگاهی رقابتی و در نظر گرفتن علم روز دنیا در زمینه فرمولاسیون و تولید مکمل های ورزشی به دنبال افزایش کیفیت و تنوع تولیدات خود باشند.