فرم درخواست ناهار

مهلت رزرو اینترنتی غذا به پایان رسیده است

لطفا جهت خرید غذا از ۴ تا ۶ اردیبهشت ماه به محل برگزاری همایش (هتل المپیک) مراجعه فرمایید .