فرم ثبت نام بر اساس امتیاز بازآموزی

ظرفیت ثبت نام امتیاز بازآموزی به اتمام رسیده است و امکان ثبت نام حضوری وجود ندارد

لطفا جهت اطلاع از امتیاز بازآموزی در همایش های آتی وثبت نام در آن و یا کسب اطلاعات بیشتر با واحد ثبت نام دبیر خانه همایش با شماره ۰۲۱۸۸۲۰۳۸۴۵ تماس حاصل نمایید.