فراخوان مقاله، پوستر و امتیاز بازآموزی در همایش هفتم

” در هفتمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی علاوه بر اینکه دریافت مقاله و پوستر خواهیم داشت، به شرکت‌کنندگان امتیاز بازآموزی داده می‌شود.”

به گزارش دبیرخانه هفتمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی، دکتر فرزین حلب‌چی، دبیر علمی همایش ضمن اعلام این خبر ، اظهار داشت: برخلاف دوره های قبلی همایش مکمل¬های غذایی و دارویی؛ سیاست‌گذاری،  کنترل کیفیت و ساخت مکمل هرچند از موارد مطرح شده است اما بیشتر از آن به تجویز و مصرف مکمل‌ها خواهیم پرداخت.

دبیر علمی هفتمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی گفت: هفتمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی سه مخاطب اصلی داروساز، پزشک و متخصصان تغذیه را دارد که در این دوره سعی کرده‌ایم مباحثی متفاوت از دوره‌های قبل را انتخاب و جذابیت بحث¬های مطرح شده را بیشتر کنیم.

دکتر فرزین حلب‌چی،  با اشاره به استقبال ورزشکاران و مربیان از برنامه‌های همایش،تمرکز بر مبحث‌های علمی در این زمینه را بسیار مهم و بنیادی برشمرد.

وی در پایان  عنوان کرد: با گذشت شش دوره از همایش، این رویداد تبدیل به برندی شناخته شده در حوزه مکمل شده است و به همین دلیل در نظر گرفتن مباحث کاربردی اهمیت بیشتری در آن پیدا کرده است.

هفتمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی، چهار  تا ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک برگزار می‌شود. در این دوره دریافت مقاله های تخصصی حوزه مکمل گنجانده شده و همچنین امتیاز بازآموزی به شرکت کنندگان تعلق می گیرد.