سومین نشست شورای سیاستگذاری دومین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

این نشست با حضور آقای دکتر کبریایی زاده،آقای دکتر کشاورز،آقای دکتر سبزواری و خانم چگینی در محل موسسه رسایش در  حال برگزاری است.

IMG_8381 IMG_8383 IMG_8385 IMG_8387 IMG_8388