دکتر عباس کبریایی‌زاده: لطفا تولید را آسان کنید

 

درخواست دکتر عباس کبریایی‌زاده؛ رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی و رییس شورای سیاست‌گذاری هشتمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی:
لطفا تولید را آسان کنید

دکتر عباس کبریایی‌زاده ، رئیس هیئت مدیره سندیکای مکمل‌های رژیمی غذایی ایران در مراسم افتتاحیه هشتمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی از دکتر_مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و دکتر محمدرضا شانه‌ساز، معاون وزیز و رئیس سازمان غذا و دارو درخواست کرد: باتوجه به شرایط بسیار سخت حال حاضر از وزارت صمت و سازمان غذا و دارو می خواهم که شرایط تولید را آسان کنید و در جهت بهبود وضعیت تولید تلاش مضاعفی داشته باشند.

#ایمن_برگزار_میکنیم