نظارت کیفی مکمل‌های وارداتی حداقل یکبار در سال انجام شود

عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران:
نظارت کیفی مکمل‌های وارداتی حداقل یکبار در سال انجام شود

1
مصرف مکمل های ورزشی و داروهای نیروزای غیر استاندارد و تقلبی یکی از تهدیدهای بزرگی است که این روزها مصرف کنندگان این مکمل ها خصوصا جوانان  را تهدید می کند خصوصا اینکه
به جای مکمل‌‍های اصل، مکمل های وارداتی از مرجعی غیر رسمی وارد کشور می شوند و محل توزیع آنها، نه داروخانه‌ها بلکه باشگاه های ورزشی هستند.
در همین زمینه، دکتر ناصر نقدی عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران به ستاد خبری ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی  گفت: واردات یکی از مهمترین موارد حایز اهمیت در حوزه مکمل‎ها است؛ به ویژه واردات مکمل‌هایی که  تولید داخلی مشابه دارند.
وی اضافه کرد: تهیه فارماکوپه مکمل‌ها یا به اصطلاح ” مکمل‌نامه” ، یکی از مهمترین نیازهای این صنعت است تا تولید و واردات مکمل‌ها ساماندهی شود.
دکتر نقدی گفت: ساماندهی به بالک‌های وارداتی که به اسم تولید داخل وارد کشور می‌شود و کنترل کیفی مکمل‌های وارداتی به صورت حداقل یکبار در سال، از دیگر خواسته فعالان صنعت مکمل‌هاست تا بتوانیم بدین وسیله شاهد رونق تولیدات داخلی باشیم.
گفتنی است همایش مکمل های غذایی و رژیمی در حالی ششمین سال برگزاری خود را در پیش رو دارد  که بررسی پایش کیفی مکمل‌ها به ویژه مکمل های ورزشی و آگاه سازی ورزشکاران از نحوه صحیح مصرف مکمل‌ها، از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد تخصصی است.