امتیاز بازآموزی ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

جزییات امتیازهای بازآموزی ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی «ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی» جزییات امتیاز بازآموزی شش گروه پزشک عمومی، تغذیه، داروسازی،سایر تخصص های بالینی، گروه های داخلی و متفرقه اعلام شد.
بنابراین اطلاعات به پزشکان عمومی )مقطع دکترای حرفه ای(، پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده(دکترای حرفه ای) ، کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تغذیه، داروسازی(دکترای حرفه ای) ۱۵ امتیاز اختصاص یافته است.
به علوم بهداشت در تغذیه(کارشناسی ارشد)، علوم تغذیه( دکترا)، علوم و صنایع غذایی-کنترل کیفی و بهداشتی(کارشناسی ارشد)، داروسازی بالینی(دکترا)، پزشکی ورزشی(تخصص) ۱۰٫۵ امتیاز تعلق گرفته است.
همچنین امتیاز ۷٫۵ برای داروسازی(کارشناسی)، داروسازی(کارشناسی ارشد)، بیماری های داخلی(تخصص)، علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی(کارشناسی)، دکترا (فارماسیوتیکس) اعلام شده است.
به رشته های فارماکوگنوزی و فارماکولوژی (دکترا) و اخلاق پزشکی(دکترا) ۴٫۵ امتیاز داده شده است.
ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی ۲۹ تا ۳۱ خرداد امسال در مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.