دانلود فایل های سخنرانی دوره هفتم

<<دانلود همه به صورت یکجا>>

فهرست فایل ها:

عنوان سخنرانی

سخنران

نیازهای تغذیه ای و تجویز مصرف منطقی مکمل‌ها در نوزادان و کودکان

دکتر بهشته النگ

نیازهای تغذیه ای و تجویز مصرف منطقی مکمل‌ها در نوجوانان

دکتر الهام طلاچیان

وضعیت فعلی مکمل یاری و مکمل های موجود در کشور

دکتر سید حامد برکاتی

سیاست ملی کشور در  پایش سلامت و کنترل کیفی مکمل‌ها

دکتر زهرا عبدالهی

کلیات تشخیص و درمان

دکتر علیرضا استقامتی

نقش کلسیم و ویتامین  Dدر سلامت استخوان و بدن

دکتر منوچهر نخجوانی

بررسی نقش میکرونوترینت ها در سلامت بدن

دکتر صغری ربیع‌زاده

اثر بورون و سیلیکون بر تقویت استخوان‌ها

دکتر نوشین شیرزاد

نقش استرانسیوم بر سلامت استخوان‌ها

دکتر محبوبه همت آبادی

مکمل‌های مجاز در ورزش‌های قدرتی

دکتر زهرا علیزاده، دکتر آزاده حکاک زاده

نقش مکمل‌های پروتئینی در ورزش‌های قدرتی

دکتر زهرا علیزاده، دکتر فائزه ملک‌لو

آنابولیک‌ها: سو مصرف و عوارض

دکتر محمد تراز

جایگاه و مرزهای علمی غذا، غذا-داروها در طب ایرانی

دکتر حسین رضایی زاده

غذاهای فراسودمند در محور  سایکونوروکاردیولوژیک

دکتر مجید انوشیروانی

مکمل‌های طبیعی طب ایرانی با رویکرد افزایش توان قلبی – ریوی

دکتر مهرداد کریمی

کاربرد منطقی و تداخلات دارویی فرآورده‌های طبیعی

دکتر روجا رحیمی

فرآورده های گیاهی: دارو یا مکمل؟

دکتر محمدرضا دلنوازی

مکملهای موثر بر کاهش وزن بدن

دکتر علی کشاورز

ترکیبات و عوامل موثر بر اشتها و متابولیسم

دکتر کوروش جعفریان

مکمل های موثر بر افزایش وزن بدن

دکتر محمد حضوری

مکمل های موثر بر ارتقا و حفظ بافت عضلانی

دکتر فؤاد عسجدی

مکملهای موثر بر کاهش وزن بدن

دکتر علی کشاورز

مقایسه مکمل‌های مؤثر در عملکرد در میکروسیکل‌های مختلف

دکتر مصطفی موسوی، دکتر سمانه کنشلو

پانل مکمل‌های نوشیدنی‌ ورزشی و نوشابه‌های انرژی زا

دکتر توحید سیف برقی، دکتر فائزه ملک لو، دکتر کوروش جعفریان، دکتر سارا هوشمند، مستانه تابش، داوود شاه مرادی

پانل  تجویز و مصرف منطقی مکمل‌های رایج در ورزش فوتبال

دکتر توحید سیف برقی، دکتر فائزه ملک لو، دکتر کوروش جعفریان، دکتر ابوالفضل هاشم پور، دکتر امید صالحیان، مستانه تابش

بررسی گایدلاین های بین‌المللی در تجویز مولتی ویتامین‌ها

دکتر عبدالرضا نوروزی

نقش کورکومین در کاهش آسیب و درد عضلانی ورزشکاران

میلاد تاج‌منش