فراخوان مقالات

هفتمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی با نگاه ویژه به مصرف منطقی مکمل‌های غذایی و رژیمی در گروه‌های خاص و اهداف مختلف، با حمایت و همکاری سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، سازمان غذا و دارو، انجمن پزشکی ورزشی و سایر گروه‌های ذی‌ربط ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می‌گردد.
علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را طبق دستورالعمل مندرج در سایت حول محورهای زیر تا تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ به دبیرخانه دائمی همایش ارسال نمایند.
• نقش مکمل‌های غذایی و رژیمی در گروه‌های سنی خاص
• نقش مکمل‌های غذایی و رژیمی در مدیریت و کنترل بیماری‌ها
• سلامت و کیفیت مکمل‌های غذایی و رژیمی و ورزشی
• اثربخشی مکمل‌ها در عملکرد ورزشکاران
• نقش مکمل‌های غذایی و رژیمی در مدیریت وزن
• مکمل‌های غذایی و رژیمی و ورزشی در چرخه واردات تولید، توزیع و مصرف
• کاربرد مکمل‌های طبیعی و گیاهی