رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران: مصرف مکمل تقلبی عوارض وحشتناک دارد

“در سال های گذشته با نمونه¬های وحشتناکی روبرو بودیم که در آن افراد و خصوصا جوانان و ورزشکاران به علت مصرف نادرست مکمل و یا مکمل های تقلبی دچار عوارض شدید و مرگ های ناگهانی شده بودند.”
دکتر عباس کبریایی زاده، رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران وجود مکمل های تقلبی در بازار را یکی از موارد مهمی دانست که باید مورد پیگیری قرار گیرد.
رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران گفت: در طی سال های گذشته با نمونه های وحشتناکی روبرو بودیم که افراد به علت مصرف نادرست مکمل و یا مکمل های تقلبی دچار عوارض وحشتناک و مرگ های ناگهانی شده بودند، درحالیکه که اخبار مرگ ها و آسیب های وارده شنیده می شود اما پیگیری دقیقی درباره علت آنها صورت نمی گیرد و به گوش مردم نمی رسد.
رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران که در شورای سیاست گذاری هفتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی حضور داشت، خواستار فعالیت کارشناسان و متخصصان تغذیه و مربیان ورزشی نه فقط تهران که شهرهای مختلف ایران در هفتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی و ارایه نظرات و تجربه های شان شد تا به واسطه آموزش گسترده ای که داده می شود، خانواده ها و جوانان از آسیب ها مطلع شوند.
هفتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی، یازده تا سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.