معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران: برچسب اصالت تقلبی هم داریم

“برچسب اصالت نشان دهنده تایید یک محصول است اما متاسفانه موارد تقلبی همین برچسب ها هم تولید و روی برخی از مکمل هایی که شناسنامه و تایید ندارند، زده شده اند.”
به گزارش دبیرخانه هفتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی، دکتر منان حاجی محمودی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تاکید بر آموزش جامعه درباره استفاده از مکمل¬ها به برچسب های اصالت برخی از مکمل هایی اشاره کرد که تقلبی بوده و مربوط به محصول استعلام شده نبودند.
دکتر منان حاجی محمودی که در جلسه شورای سیاست گذاری هفتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی حضور داشت، در این باره گفت: برچسب اصالت باید نشان دهنده تایید یک محصول باشد اما متاسفانه موارد تقلبی همین برچسب ها هم تولید شده است و ما با مواردی روبرو بودیم که زمانی که برچسب اصالت را استعلام می کردیم با این پیام روبرو می شدیم ” این محصول قبلا استعلام شده است.”
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران این پیام دریافتی در جواب استعلام مورد نظر را به معنای رد کالای استعلام شده دانست درحالیکه افراد عادی به دلیل عدم آگاهی می توانند پیام مورد نظر را به عنوان تایید محصول قبول کنند.
دکتر منان حاجی محمودی گفت: این پیام نشان می دهد که برچسب برای محصول دیگری گرفته شده است درحالیکه در حال استفاده برای کالای دیگری است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران  خواستار پر رنگ شدن نقش رابطین سلامت بر اشاعه مباحث استفاده از مکمل در میان مردم شد تا از آسیب های پر خطر در این زمینه جلوگیری به عمل آید.
هفتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی، یازده تا سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.