دانلود سخنرانی سمپوزیوم ورزشی

 

 

 

دانلود فایل های سخنرانی سمپوزیوم ورزشی

ردیف نام سخنران عنوان سخنرانی فایل ارائه
۱ دکتر سید محمد صادق هاشمی سمینار آنالیز و دوره بندی مکمل ها pdf
۲ دکتر سید مصطفی موسوی مکمل های ورزشی pdf