مسئولین هفتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

IMG_6827

جناب آقای دکتر عباس کبریایی‌زاده

رئیس سندیکای مکمل‌های رژیمی غذایی ایران

رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش

جناب آقای دکتر کیانوش جهان‎پور

سرپرست روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش

سرکار خانم دکتر مهناز خانوی

مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش

admadi

جناب آقای دکتر عبدالحمید احمدی

سرپرست معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش

جناب آقای دکتر فرزین حلبچی

دبیر علمی همایش و مدیر گروه پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش

جناب آقای دکتر حسن شکوهی

رئیس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی و ویتامینی ایران

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش

جناب آقای دکترجعفر میرفخرایی

دبیر اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش

جناب آقای دکتر سید علی کشاورز

مدیر گروه تغذیه بالینی دانشکده تغذیه و رژیم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو شورای سیاست گذاری همایش

سرکار خانم دکتر منان حاجی محمودی

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش

جناب آقای دکتر علیرضا استقامتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش

جناب آقای دکتر سید محمد ناصری

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش

جناب آقای دکتر محمد حضوری

مدیر گروه پزشکی اجتماعی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

عضو شورای سیاست­‌گذاری همایش

سرکار خانم دکتر الهام طلاچیان

عضو هیئت‌علمی گروه اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش

سرکار خانم زهرا علیزاده

عضو هیئت‌علمی گروه پزشکی ورزشی دانشگاه تهران

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش

جناب آقای دکتر توحید سیف برقی

عضو هیئت‌علمی گروه پزشکی ورزشی دانشگاه تهران

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش

جناب آقای دکتر حسین رضایی زاده

رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش