تاریخچه چهارمین همایش مکمل‌ها

چهارمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی با هدف بررسی جایگاه مکمل‌های غذایی و رژیمی در سلامت زنان، مادران و کودکان  در روزهای ۸ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ در مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک تهران برگزار شد..