تاریخچه سومین همایش مکمل‌ها

دبیرخانه دائمی این همایش به منظور ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه و همچنین درپی استقبال بی‌نظیر علاقه‌مندان و متخصصان جامعه علمی از دو دوره متوالی همایش مکمل‌ها، در روزهای ۲۸ تا ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۴ در مرکز همایش‌های بین المللی هتل المپیک تهران، اقدام به برگزاری سومین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی با نگاهی به سلامت مکمل‌های ورزشی  در راستای تأمین و ارتقاء سلامت و امنیت مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی با بهره‌مندی از حمایت ارزشمند فدراسیون پزشکی ورزشی کشور، سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران، اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی،‌ رژیمی، ویتامینی و گیاهی و انجمن متخصصین علوم دارویی ایران کرد.