تاریخچه اولین همایش مکمل‌ها

اهمیت برگزاری رخدادهایی در حوزه مکمل‌های غذایی، رژیمی و دارویی با هدف به تصویرکشیدن افق‌های بلندمدت و نیازهای آن در آینده و بحث و تبادل نظر پیرامون مهمترین مشکلات این صنعت، از جمله دغدغه‌های فعالان است تا با نگاهی واقع‌بینانه به جلو تحولی در صنعت مکمل‌ها به وجود آورند.

پس از انجام، مطالعات گسترده، با تلاش مؤسسه رسایش و  همراهی سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران و اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های رژیمی، غذایی، ویتامینی و گیاهی “اولین همایش مکمل‌های غذایی، رژیمی و دارویی افق ۱۴۰۴ مرتبط با تولید و واردات مکمل‌‌ها در راستای ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی کشور و بهبود سلامت جامعه ۲۰، ۲۱ و۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۲ برگزار شد.