مخاطبان همایش

 • جامعه پزشکی (پزشکان، داروسازان)
 • جامعه ورزشی (ورزشکاران، مربیان)
 • تولیدکنندگان مواداولیه و شرکت‌های دارویی فرآورده‌های آماده مصرف
 • شرکت‌های تولیدکننده مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی
 • شرکت‌های واردکننده مکمل‌های غذایی، رژیمی و ورزشی
 • سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی، غذایی ایران
 • سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
 • اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های رژیمی، غذایی، ویتامینی، گیاهی
 • سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی
 • اتحادیه واردکنندگان دارو
 • فدراسیون‌های ورزشی
 • مراکز تحقیقات پزشکی
 • علوم تغذیه (دکترا، کارشناسان ارشد و کارشناسان علوم تغذیه)
 • کارشناسان ارشد پرستاری
 • پزشکان عمومی (پزشکان عمومی، پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده)
 • کارشناسان ارشد علوم بهداشت در تغذیه
 • کارشناسان مامایی
 • کارشناسان ارشد علوم و صنایع غذایی- کنترل کیفی و بهداشتی
 • داروسازان (دکترای حرفه‌ای، کارشناسان ارشد و کارشناسان داروسازی)
 • دکترا (داروسازی بالینی، فارماکوگنوزی و فارماکولوژی)
 • متخصصان پزشکی ورزشی
 • متخصصان گوارش کودکان
 • متخصصان بیماری‌های داخلی
 • متخصصان بیماری‌های قلبی و عروقی
 • متخصصان غدد درون‌ریز و متابولیسم
 • متخصصان گوارش و کبد بالغین
 • اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط و …..