اهداف همایش

 • مرور آخرین یافته های علمی و نقش مکمل‌ها در پیشگیری از آسیب‌های ورزشی
 • بررسی و ارزیابی مقررات فنی بهداشتی و راهنماهای موجود در کنترل کیفیت و پایش کارایی مکمل‌ها در کشور
 • تبیین نقش دستگاه‌های نظارتی دولتی و سازمان‌های مردم نهاد در پایش سلامت و کارایی مکمل‌ها
 • تبیین نقش وزارت بهداشت به عنوان متولی عرصه سلامت در پایش سلامت مکمل‌ها
 • انتظارات از وزارت بهداشت به عنوان متولی عرصه سلامت در پایش سلامت مکمل‌ها
 • اهمیت فرآیند نظارت برکنترل کیفی مکمل‌ها
 • تبیین نقش فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در کنترل کیفی و پایش سلامت و اثربخشی مکمل‌ها در ورزش
 • معرفی دستورالعمل‌های مصرف موثر و موفق مکمل‌ها
 • اطلاع‌رسانی،آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه مکمل‌ها
 • بررسی آخرین یافته‌های علمی در خصوص اثربخشی مکمل‌ها و مروری بر پژوهش های موجود
 • بهبود روش‌های کنترل، توزیع، تولید فراورده‌های مکمل‌ها