معرفی همایش

جامعه سالم زیربنای توسعه هر کشور و یکی از راه‌های نیل به این هدف، برخورداری از تغذیه صحیح است. مکمل‌های غذایی و رژیمی فرآورده‌هایی هستند که حاوی مواد مغذی بود و فقدان یا کمبود یک یا چند ماده مغذی اولیه در رژیم غذایی را تکمیل می‌نمایند که از طریق ارتقا عملکرد و یا پیشگیری از اختلالات دستگاه‌های مختلف بدن، موجبات افزایش سلامت را فراهم می‌کنند.

تأمین مکمل‌های غذایی با کیفیت و سالم همواره مسئله‌ای اساسی و مهم برای متخصصان در این زمینه است که به موازات آن کنترل دقیق و مناسب آن از فرآیند تولید تا مصرف، حائز اهمیت است.

به منظور حفظ ایمنی مکمل‌‌های غذایی و رژیمی و سلامت مصرف‌کنندگان بایستی الزامات کیفی مربوطه رعایت گردد، چرا که وجود هر گونه آلودگی، دارای پتانسیل انتقال به محصول نهایی بوده و خطرات زیان‌باری را می‌تواند به همراه داشته باشد. بنابراین بررسی کیفی و پایش کارایی مواد غذایی و مکمل های غذایی و رژیمی، ورزشی امری ضروری است.

از این رو دبیرخانه دائمی همایش، در پی استقبال بی نظیر علاقمندان، متخصصان، جامعه‌ی علمی از پنج دوره، در نظر دارد ششمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی را با نگاه ویژه به کنترل کیفی و پایش کارایی و سلامت این مکمل‌ها، با حمایت و همکاری سازمان غدا و دارو سندیکای تولیدکنندگان مکمل هایی رژیمی غذایی ایران، اتحادیه‌ی واردکنندگان مکمل های غذایی، رژیمی، ویتامینی، انستتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران برگزار نماید. از طرفی با توجه به اهمیت معرفی مکمل های ورزشی سالم و ترویج مصرف منطقی آن ها در جامعه ورزشی، پرداختن به موضوع سلامت کیفی مکمل های ورزشی یکی دیگر از دغدغه های اصلی دست اندرکاران همایش می باشد که با شکل گیری سمپوزیوم یک روزه پایش سلامت مکمل‌های ورزشی همزمان با ششمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی، شرایط این مهم را فراهم خواهد شد.