آغاز واگذاری غرفه‌های چهارمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی

واگذاری غرفه‌های نمایشگاه چهارمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی به طور رسمی آغاز شد. واگذاری غرفه‌های نمایشگاه این همایش با ثبت‌نام از شرکت‌کنندگان همزمان شده است.

به گزارش ستاد خبری همایش، در چهارمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی که با رویکرد زنان، مادر و کودک برگزار می‌شود، دکتر عباس کبریایی‌زاده رییس شورای سیاست‌گذاری و رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران، دکتر سید علی کشاورز دبیر علمی همایش و مدیر گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر جعفر میرفخرایی دبیر اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران و لیلا چگینی دبیر اجرایی همایش حضور دارند.

این همایش در راستایتأمین و ارتقای سلامت و امنیت مکمل ها غذایی، رژیمی و ورزشی با بهره‌مندی از حمایت ارزشمند فدراسیون پزشکی ورزشی کشور، سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی ایران و اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی،‌ رژیمی، ویتامینی و گیاهی و انجمن متخصصین علوم دارویی ایران برگزار خواهد شد.

چهارمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی با محور اصلی زنان، مادر و کودک ۸، ۹ و ۱۰ خرداد ۹۵ در هتل المپیک تهران برپا خواهد ‌شد.