بانوان و کودکان رویکرد اصلی چهارمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی

 چهارمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی با محور مکمل‌های مربوط به زنان، مادران و کودکان خرداد ۹۵ در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

نشست شورای سیاست‌گذاری همایش مکمل‌های غذایی

به گزارش ستاد خبری همایش، اولین دوره همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی اختصاص به بیان اهمیت جایگاه استفاده از مکمل‌ها در بهبود سلامت جامعه می‌پرداخت. دومین دوره به تجویز و مصرف منطقی مکمل‌های ورزشی اختصاص داشت. سومین دوره این همایش با رویکرد سلامت مکمل‌های ورزشیدر راستای تأمین و ارتقای سلامت و امنیت مکمل‌ها برپا شد.

چهارمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی با محور زنان، مادران و کودکان برگزار می‌شود. بر همین اساس مکمل‌های مورد نیاز زنان و دختران جامعه به صورت عمومی(از تولد تا سالمندی)، مادران، دختران نوجوان، مکمل‌های ویژه دوران بارداری و شیردهی، مکمل‌های ویژه کودکان و نوجوانان(تغذیه‌ای، رشد، کمک‌درمان) و مکمل‌های ورزشی بانوان محورهای اصلی این همایش است که توسط متخصصان و صاحب‌نظران بخش‌های مختلف جامعه پزشکی در قالب سخنرانی و پنل‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

در چهارمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی دکتر عباس کبریایی‌زاده رییس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران به عنوان رییس شورای سیاست‌گذاری، دکتر سید علی کشاورز مدیر گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دبیر علمی همایش و دکتر جعفر میرفخرایی دبیر اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری و لیلا چگینی به عنوان دبیر اجرایی فعالیت می‌کنند.

چهارمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی ۸، ۹ و ۱۰خرداد ۹۵ در هتل المپیک تهران برگزار خواهد ‌شد.