مخاطبین

 • جامعه پزشکان
 • تولیدکنندگان مواد اولیه و شرکت‌های دارویی تولیدکننده فرآورده‌های آماده مصرف
 • شرکت­های تولیدکننده مکمل­های رژیمی، غذایی و دارویی
 • شرکت­های واردکننده مکمل­های رژیمی، غذایی و دارویی
 • سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی، غذایی ایران
 • اتحادیه واردکنندگان مکمل­های رژیمی، غذایی، ویتامینی و گیاهی
 • انجمن‌های پزشکی
 • متخصصین طب ورزشی
 • متخصصین اطفال
 • متخصصین زنان و مامایی
 • کارشناسان و کارشناسان ارشد تغذیه
 • متخصصین داخلی
 • متخصصین پوست
 • داروسازان
 • پرستاران
 • سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته‌بندی دارویی
 • اتحادیه واردکنندگان دارو
 • اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط و…
 • ورزشکاران و…
 • سایر تخصص‌های درمانی، پزشکی و ورزش