تماس با ما

آدرس دبیرخانه:
 تهران، خیابان ولیعصر، خیابان نظامی گنجوی، خیابان پیوند، کوچه حماسی پلاک ۲۶

واحد بازرگانی:
تلفن:                ۶ – ۸۸۲۰۳۸۴۵

نمابر:                     ۸۸۱۹۸۵۲۰

واحد ثبت‌نام:
تلفن:             ۸ – ۸۸۸۷۱۲۲۷

نمابر:                  ۸۸۱۹۸۵۲۰

ایمیل :

          info@rasayesh.com
paper@supplementgold.ir

گروه تلگرام : supplementgold.ir